Protokoll årsmöte 2018 03 11

 

Årsmöte Mästerby Hembygdsförening 2018-03- 11

Mötet hölls i gamla skolan i Mästerby. 32 personer deltog under årsmötet där hembygdsföreningen bjöd på smörgåstårta, kaffe och kaka.

 • 1 Mötets öppnande

Tullan Kalström öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

 • 2 Val av ordförande för mötet

Tullan Kalström valdes till mötesordförande.

 

 • 3 Val av sekreterare för mötet

Anna Ekeroth valdes till sekreterare för mötet.

 • 4 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

Frode Falkenhaug och Lena Löthberg valdes till protokolljusterare, tillika rösträknare

 • 5 Fastställande av röstlängd

Björn Broman rapporterade att många inte betalat medlemsavgiften för 2017 och att det därför är svårt med röstlängden. Tullan och Björn har koll på röstlängden i ”sina huvuden”.

 • 6 Fråga om mötet är stadegeenligt utlyst

Medlemmarna konstaterade att mötet var stadgeenligt utlöst.

 • 7 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

 • 8 Föredragning av styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelser

Tullan läste styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelser

 • 9 Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2018

Björn redovisade ekonomin som gått ovanligt bra tack vare att föreningen under året har flera olika inkomster. Vi har:

 • Fått 10 000 kronor i betalning från Medeltidsveckan för 2016 års deltagande.
 • Sålt mycket tjära
 • Arrangerat konsert med Smaklösa
 • Fått verksamhetsstöd för barnaktiviteter från Kultur och fritid
 • Fått jordbruksstödet för 2016 och 2017 utbetalt under året
 • Arrangerat sommarpub som gick ca 1500 kronor plus
 • Arrangerat Medeltidsdagen 2017

Konsultarvoden i samband med ansökan om jordbruksstöd och ängsvård är två poster som inverkat negativt på kassan.

Föreningens ekonomi har varit god detta år men vi kan inte räkna med lika mycket intäkter varje år.

Balansrapporten visar på ett överskott på cirka 55 000 kronor 2017. Vi har några skulder kvar att betala. 9 000 kronor ska betalas till projektet 1361, vi ska även ge Banda varpaklubb sin del av ängsstödet.

Tryck av häftet till museet har inneburit utgifter detta år men föreningen hoppas att inkomsterna från försäljningen av häftet ska täcka utgifterna för tryck på sikt.

Föreningen behöver bli bättre på att driva in medlemsavgifter.

 •  10 föredrag av revisionsberättelsen

Ingen av revisorerna var på plats så Tullan läste upp revisionsberättelsen.

 • 11 fastställande av resultat- och balansrapporter

Resultat- och balansrapporter fastställdes.

 

 • 12 fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen fick ansvarsfrihet för 2017.

 • 13 Anmälan om verksamhetsplan 2018 2019

Tullan läste verksamhetsplanen för 2018-2019

Tullan upplyste även om att det är fyra nyinflyttade som ännu inte välkomnats med den sedvanliga växten i inflyttningspresent.

 • 14 Anmälan om budget för 2018

Björn presenterade resultatbudgeten. Reparationen av bulhuset i änget väntas vara en betydande utgift.

Om vi får Leader-pengar till nya spångar och tun till änget så måste föreningen själv gå in med 20 procent av summan.

 • 15 Val av ordförande på 1 år (nuvarande Tullan Kalström)

Valberedningen föreslog Anders Ahlin som ny ordförande. Anders Ahlin valdes till ny ordförande.

 • 16 Val av styrelseledamöter på två år. (I tur att avgå Björn Broman, Lars Tofftén, Anders Olsson)

Valberedningens förslag: Björn Broman väljs om till styrelseledamot på två år. Lars Tofftén ersätts av Torbjörn Möllerström. Anders Olsson väljs om.

Björn Broman, Torbjörn Möllerström och Anders Olsson valdes till styrelseledamöter på två år.

 • 17 Val av styrelsesuppleanter på två år (nuvarande Hillevi Knutas och Göran Löthberg)

Hillevi Knutas och Göran Löthberg avgår.

Cecilia Ahnlund Landstedt valdes in som suppleant på två år. Petra Gillerfors valdes till suppleant på 1 år.

 • 18 Val av två revisorer på 1 år (nuvarande Mats Granwald och Petra Gillerfors)

Mats Granwald valdes om till revisor på 1 år. Håkan Olofsson valdes till revisor på 1 år.

 • 19 Val av två revisorsuppleanter på 1 år (nuvarande Anders Ahlin och Håkan Olofsson)

Göran Löthberg och Lennart Magnusson valdes till nya revisorsuppleanter.

 • 20 Val av ombud och ersättare till Gotlands hembygdsförbunds årsmöte

Lämnades till beslut av styrelsen

 • 21 Val av kommittéer

Festkommitté:

Samtliga valdes om och Anders Davidsson valdes in i festkommittén som nu består av:

Ulf och Kerstin Sjögren, Mats Granwald, Ann-Britt och Anders Olsson, Lena och Göran Löthberg, Marianne och Tobbe Möllerström samt Anders Davidsson.

Studiekommittén

Kjell Pettersson och Tullan Kalström valdes om. Therese Sjögren valdes in.

Ängskommittén

Ulf Sjögren (sammankallande), Mats Granwald och Håkan Olofsson valdes om.

 • 22 Val av ledamöter till valberedningen på ett år, samt sammankallande

Kerstin Sjögren och Lena Löthberg valdes till ledamöter på ett år.

 • 23 Fastställande av årsavgift för 2019

Familj inklusive barn under 18 år 150 kronor, enskild 75 kronor.

 

 • 24 Behandling av inlämnade motioner

Inga motioner har lämnats in

 

 • 25 Behandling av styrelsens förslag

Inga övriga förslag

 • 26 Övriga ärenden

1361

Allan Lingström pratade om projektet 1361. Ny arkeologisk undersökning kommer att inledas under vecka 15, den 9 april. Fyra arkeologer kommer att undersöka Fjäle myr.

Resultaten av tidigare undersökningar har varit bra, hittills har 46 pilspetsar hittats och totalt 358 fynd har gjorts.

Sedan 2006 har arkeologiska undersökningar gjorts varje år förutom ett.

DBV och Gotlands Gille är välvilliga gentemot projektet även ekonomiskt. Dock är det svårt att få tag på kunniga arkeologer.

En donation på 9 000 kronor från en besökare ska överföras från Hembygdsföreningen till projektet 1361.

Bastun

Mästerby hembygdsförening har lagt undan 10 000 kronor som ska gå till bastun i Mästerby och den nya infiltrationsbrunnen där.

Arv

Fotografen Rune Lindahl har testamenterat sina fotoalbum till föreningen.

Tullan har hämtat albumen som nu ligger i gamla skolan. Diabilderna som vi vet finns har vi dock inte fått då hans släktingar inte visste var de var.

Avtackning

Tullan delade ut blommor till Lars Tofftén och Göran Löthberg som lämnar styrelsen. Även Björn Broman som slutar som kassör fick blommor.

Även Tullan som avgår som ordförande tackades med blommor för sin insats som hängiven och engagerad ordförande i nio år.

Tullan tackade för nio fantastiska år och förklarade mötet avslutat.

Efter mötet höll Frode Falkenhaug en föreläsning med titeln Perspektiv på tjära.

Tullan lämnade över ordförandeklubban till nye ordföranden Anders Ahlin.

Dag som ovan

Ordförande:                                                            Sekreterare:

Tullan Kalström                                                    Anna Ekeroth

Justerare:

Lena Löthberg

Justerare:

Frode Falkenhaug

 

 

 

 

 

 

Annonser
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s