arbetsgrupper

Under 2009 har en del arbetsgrupper bildats inom föreningen.

En grupp arbetar med att anlägga en sojde någonstans i socknen. Där ska man sedan bränna tjära som kan användas till bulhusen i änget.

En annan grupp jobbar med anläggning av boulebana bakom Mästerby församlingshem.

Annonser