kommittéer

Inom Mästerby hembygdsförening finns det ett antal kommittéer och arbetsgrupper.
Först har vi ängskommittén som ansvarar för att änget blir riktigt skött med fagningen på våren slåttern i juli och röjning och rensning i änget.
Ängskommittén består av Ulf Sjögren, ängsfogde, Mats Granwald och Håkan Olofsson.

Nästa kommitté är festkommittén som anordnar midsommarfirande, grillfest och ställer upp vid alla möjliga festtillfällen.
Festkommittén växlar naturligtvis medlemmar ibland. För tillfället ( våren 2010 ) finns följande medlemmar:
Solveig Gunnarsson, Thorbjörn Möllerström, Britt-Marie och Sven Jakobsson, Jörgen Lund, Madeleine Bonnevier, Magnus Nilsson, Tullan Kalström och Lennart Magnusson.

Studiekommittén jobbar med olika projekt anknutna till historia och kulturarv. Man anordnar medeltidsdagen i änget under Medeltidsveckan, och försöker på olika sätt dokumentera livet förr i Mästerby genom att bl a intervjua äldre mästerbybor och samla in gamla fotografier. I studiekommittén finns Allan Lingström, Kjell Pettersson, Thorbjörn Möllerström, Sofia Hoas och Tullan Kalström.

Annonser