Mästerby Hembygdsförening. artikel i Gutabygd 2011

 

P1010409

 Mästerby hembygdsförening startade 1983. Några gemensamma angelägenheter som då engagerade sockenborna var lösningar kring barnomsorgen och användandet av den gamla skolan.

Idag har hembygdsföreningen ca 175 medlemmar, i socknen bor ca 200 personer.

 Föreningen anordnar varje år en hel del aktiviteter som samlar sockenmedlemmarna till social gemenskap. Det handlar framför allt om valborgsfirande, midsommarfirande, grillfest med helstekt lamm och pubaftnar med underhållning. Föreningen anordnar även medeltidsdag i Mästerby under medeltidsveckan.

 En viktig uppgift som föreningen åtog sig 1993 är skötseln av Prästänget i Mästerby.  Av det stora änget hävdar hembygdsföreningen 2, 9 ha, vilket innebär fagning, buskröjning och slåtter. I änget ligger två vackra bulhus som föreningen byggt under 2000-talet.

 Sedan 2006 har hembygdsföreningen givit ekonomiskt stöd till och medlemmar har deltagit i Projekt Mästerby 1361, som handlar om en slagfältsarkeologisk undersökning av Fjäle myr, där slaget mellan Valdemar Atterdags legosoldater och den gotländska allmogen ägde rum.

 Precis som när föreningen startade organiseras idag utflykter, naturvandringar och sockenvandringar.

 Studiekommittén i föreningen arbetar med planering av medeltidsdagen, hembygdsforskning, insamling av gamla fotografier, gårdshistorik, dokumentation av livet i socknen under tidigt 1900-tal och framåt genom att intervjua äldre sockenmedlemmar. Det insamlade materialet publiceras på hemsidan.

 En arbetsgrupp arbetar med att skapa en sojde i socknen för att kunna bränna egen tjära till bulhusens underhåll. En annan grupp planerar att anlägga en boulebana, som förhoppningsvis ytterligare kan bidra till den sociala gemenskapen i socknen.

 Småbarnsfamiljerna träffas ibland hemma hos varandra och då och då besöker man en simhall.

 I Mästerby hembygdsförening finns ambitioner att vidareutveckla och utöka antalet aktiviteter.  Konserter i änget och i kyrkan, föredrag och fornminnesvandringar står högt på listan över vad man vill satsa på. Den största utmaningen blir att engagera ungdomar i aktiviteter som rör hembygden och att även få med de nyinflyttade i verksamheterna.

Annonser