Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Mästerby Hembygdsförening.
Föreningen har under 2011 haft 155 medlemmar.
Styrelsen har bestått av Tullan Kalström, ordf, Anders Olsson, vice ordf, Ann- Sofie Olofsson, Suppleant har Viktoria Jonsson varit.

 Styrelsen har under verksamhetsperioden haft sex protokollförda sammanträden.

 Ordförande deltog i Hembygdsförbundets träff i Sjonhem den 16 februari där bl a Leader redogjorde för möjligheten att söka ekonomiskt stöd och Jonatan Ahdrian från Brand och räddningsakademien förevisade en hjärtstartare, samt lobbade för att socknarna snarast borde införskaffa en sådan. Hembygdsföreningen, Röda korset, kyrkorådet samt frivilliga sponsorer har tillsammans bekostad införskaffandet av en hjärtstartare till socknen.

  Årsmötet hölls den 6 mars och lockade 33 medlemmar. Efter förhandlingarna berättade föreningens fadder, Ulla Bäckström, om sojdetillverkningens ekonomisk betydelse på Gotland genom historien och visade bilder från sojdeverksamheten vid Krokstäde sojde i Tofta.

 Ordförande deltog i Gotlands Hembygdsförbunds årsmöte i Hejde bygdegård 10 april.

 Till 2011 års jubileumsskrift Från Gutabygd hade samtliga hembygdsföreningar och andra föreningar som är anslutna till Gotlands Hembygdsförbund uppmanats att skriva en presentation på max 300 ord om sin förening.

 Barn och ungdomsgruppen träffades och grillade den 19 april.

 Fagningen i Mästerby änge sköttes i år av Lövstakooperativet som fagade under knappt tre dagar. En klass från gymnasiet i Visby hade erbjudit sig att komma och faga. Ca 13 elever dök upp, de var riktigt duktiga. Även ett 15-tal av föreningens medlemmar räfsade och brände löv under gemytliga former torsdagen 27 april. Valborg firades traditionsenligt i Stures och Ann-Sofie änge. Efter uppläsning av några av Hans von Hejnes tvåradsverser om det gotländska änget och vårsånger vid elden fortsatte den trevliga samvaron i församlingshemmet med smörgås och dricka.  Ett 45-tal personer deltog i församlingshemmet och än fler ute vid elden.

 Under våren har en ny arbetsgrupp sett dagens ljus, nämligen boulebanegruppen. Grävningen utfördes av Schüberts Gräv, grus hämtades av Ulf S. och Anders O, sarg byggdes av Göran L. Håkan O. och Håkan N. Ett stort gäng kämpade under tidspress med utjämning och paddning av gruset. 

 Den 27 maj var det dags för pubafton med underhållning av Stefan Larsson och inmundigande av pizzabitar. Kvällen inleddes med invigning av den nyanlagda boulebanan. 54 personer kom till pubaftonen.

 En mycket uppskattad blomstervandring i änget med Jörgen Pettersson från föreningen Rindi arrangerades den 5 juni och lockade ca 20 personer varav en del tagit sig till Mästerby från andra delar av ön.

 Tisdagskvällen den 7 juni tjärsmorde ett gäng taken på bulhusen i änget.

 Ca 30 elever och 10 vuxna från Sanda skola kom till änget på vår aktivitetsdag den 13 juni. Där bjöds bl a  på tipspromenad längs slingan i ”trollskogen”, information om betydelsen och skötseln av ett änge och föredrag om Valdemar Atterdag i Mästerby. En del eleverna gjorde naturskisser, en del kastade varpa och spelade kupp. Alla deltog i traditionella gotländska lekar, samt bjöds på hamburgare från Myre Gård. Fyra glada arrangörer från hembygdsföreningen höll i dagen som faktiskt blev mycket uppskattad av både elever och lärare.

 Midsommaraftonen firades som vanligt i änget med dans kring midsommarstång till musik av delar av Sudrets Spelmanslag, lotterier, gutniska lekar, glass och medhavda kaffekorgar. Skaran av deltagare i midsommarfirandet växer och många från andra delar av ön hittar hit.

 Grillfesten den 2 juli lockade 102 personer till Stures och Ann-Sofie maskinhall. Tipspromenad, god mat och dryck, allsång, lotterier, inomhustävlingar/lekar, kaffe, kaka och dans gjorde kvällen till en mycket lyckad tillställning. Gerth Hansson stod för musik och sång, förstärkt med solosång av Thorbjörn Möllerström

 Trumpetfanfarer inramade den andra invigningen av boulebanan den 15 juli då med besök av boulemästaren Moster Mari ( Hilbert Björkdahl ) och folkskollärare Gustav Kalström ( Tullan K. ) Det spelades boule hela kvällen och de som var kvar sist blev underhållna av fiolmusik.

 Slåttern i Mästerby änge utfördes som vanligt delvis med slåtterbalkarna och den 25 juli samlades föreningens medlemmar med liar och räfsor för att slutföra slåttern.  Festkommittén bjöd på dricka, kaffe och gott kaffebröd.  

 Den 31 juli ansade medlemmar längs diket i änget inför slaget i Mästerby.

 Ordförande och en föreningsmedlem deltog i Gotlands Hembygdsförbunds 75-årsjubileum i Levide fullsatta bygdegård den 24 september. Tommy Wahlgren bidrog med trevligt kåseri mellan  presentation av de olika talarna. Musik och sång, många underhållande tal och god mat bidrog till hög feststämning.

 Studiekommittén förstärkt med ett stort antal medlemmar och i samarbete med Medeltidsveckan och Battle of Wisby arrangerade på torsdagen i vecka 32  aktiviteter i Mästerby änge. Dagen inleddes med att Battle of Wisbygruppen på ca 300 slagskämpar återskapade slaget i Mästerby 1361. I gruppen ingick ett antal ryttare från Mästerby och en representant från Tornamentum. Historieprofessor Dick Harrison guidade åskådarna under slaget. På parkeringsområdena var det kaos och det bildades långa bilköer. Vi hade förväntat oss betydligt färre åskådare än vad som blev fallet. Antalet uppskattades till ca 2 000. Efter slaget vidtog föredrag av Maria Lingström, ponnyridning och hästkavalkad. Under dagen såldes grillat lamm med rotfrukter, smörgåsar och dricka och marknadsförsäljare var som vanligt trogna mästerbybor, men också ett antal utsocknes. På eftermiddagen fanns det möjlighet att följa med på en guidning från Ajmunds via slagfältet till Grenskorset. Ca 40 mästerbybor var på olika sätt engagerade i förberedelser, aktiviteter under själva dagen och efterarbetet. För att kunna genomdriva detta projekt hade föreningen ansökt och fått ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen.

 Barn och ungdomsgruppen träffades för ytterligare en aktivitet den 3 augusti.

 Den 15 oktober fortsatte ansningsarbetet i änget. Nu hann vi större delen av den första delen av änget och längs bandtunen mot vägen. Ca 11 personer deltog i arbetet.

 Även i år  genomförde Projektgruppen Mästerby 1361 sina slagfältsarkeologiska undersökningar under en septembervecka. Nya intressanta fynd detekterades och flera av föreningens medlemmar var som vanligt med i arbetet. I år hade man besök hela veckan av en berömd slagfältsarkeolog från England, Tim Sutherland, som bl a hjälpte till att uttyda inristningar på Grenskorset.

 Den 11 november var det dags för Pubafton igen. Pizzaservering, kaffe och dricka, samt sång av Stefan Larsson. Något färre besökare än vanligt, men mycket mysig stämning.

Några ur studiekommittén förstärkt med några ur Sojdegruppen har under hösten anlagt en parkeringsplats för två bilar vid Minnenstenen i Ajmunds. Samtidigt grävdes även skål och ränna till en sojde på Eskelhem Boleks 1:5s mark i Ajmunds.

 Studiekommittén har sökt pengar från Leader Gotland och fått ett bidrag på 20 000:-, som använts till tillverkning av olika informationsskyltar och skyltställ, samt till kostnaderna för parkeringsplatsen vid Minnesstenen i Ajmunds. Gruppen med förstärkning av olika föreningsmedlemmar har också påbörjat arbetet inför uppbyggandet av ett besökscentrum i församlingshemmets uthus.

  Vi i styrelsen vill framföra ett stort tack till de olika kommittéerna och grupperna för allt arbete under året och vi vill också tacka alla medlemmar som på olika sätt deltagit i föreningens aktiviteter.

 Mästerby 2012 03 04

 Tullan Kalström                  Anders Olsson                    Ann-Sofie Olofsson
ordförande                          vice ordförande                  kassör
Göran Löthberg               Jörgen Lindström                Leif Tofftén                Ulf Sjögren
sekreterare                 styrelseledamot                  styrelseledamot            styrelseledamot

Annonser