Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012   Mästerby Hembygdsförening.                     Föreningen har under 2012 haft 150 medlemmar.

Styrelsen har bestått av Tullan Kalström, ordf, Anders Olsson, vice ordf, Ann- Sofie Olofsson, kassör, Göran Löthberg, sekr, Lars Tofftén, Björn Broman och Ulf Sjögren, ledamöter. Suppleant har Viktoria Jonsson varit.

Styrelsen har under verksamhetsperioden haft sex protokollförda sammanträden.

Ordförande deltog i Hembygdsförbundets träff i Buttle den 15 februari där det  bl a informerades om kommande  Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma på Gotland 2012 och Mats Ahlbys och andras arbete med att revidera, digitalisera och förse Gunnars Olssons gamla filmer med kommentarer på gutamål. Vi fick se ett smakprov på en av filmerna som handlade om linsådd och linberedning.

Årsmötet hölls den 4 mars och lockade 34 medlemmar. Efter förhandlingarna visade Mats Ahlby filmen Mästerby 1361 som han bl a filmat under återskapandet av slaget i änget under medeltidsdagen 2011.

Ordförande och en medlem deltog i Gotlands Hembygdsförbunds årsmöte i Stånga den 15 april. Några av de frågor som lyftes där var ambitioner att stödja hembygdsföreningarna på olika sätt genom fadderverksamhet , hjälp att inventera och digitalisera foton, texter, föremål etc och hjälp att utveckla föreningarnas hemsidor. Man uttalade dessutom ett aktivt stöd för Landsbygdsupprorer och formulerade en uppmaning till Region Gotland att värna lägerskolorna på Stavgard.

Fagningen i Mästerby änge sköttes i år av Suderviljan och ett 15-tal av föreningens medlemmar räfsade och brände löv under gemytliga former torsdagen 26 april.

Valborg firades traditionsenligt i Stures och Ann-Sofie änge. Frode Falkenhaug höll ett romantiskt, poetiskt och filosofiskt tal och efter vårsånger vid elden fortsatte den trevliga samvaron i församlingshemmet med smörgås och dricka.  Ett 40-tal personer deltog i församlingshemmet och än fler ute vid elden.

Den 6 maj ordnades en sammankomst i församlingshemmet med Louise Berry från Länsstyrelsen. Hon hade med sig kartor över Mästerby där hon prickat ut gamla vägar och fornminnen. Uppslutningen var mycket god och sällskapet tog sig med Louise Berry som guide ut till olika platser i socknen där hon och andra kunniga personer berättade om vägarna och fornminnena.

Barn och ungdomsgruppen träffades för att bygga fågelholkar till änget den 12 maj. Vi byggde 13 fågelholkar och de sattes upp i träden i änget.

Den 25 maj var det dags för mysig pubafton med underhållning av Stefan Larsson  ca 35 personer deltog

Den 26 maj fick Mästerby änge celebert besök av flera hundra besökande medlemmar i Sveriges Hembygdsförbund. Det serverades kajpsoppa och dricka. Erik W Olsson berättade om änget och Anders Mattsson visade gutniska lekar. Sedan fortsatte sällskapet till Norrbys i Väte där det bjöds på stor fest. Inbjudna ordförande och ytterligare en medlem från Mästerby deltog.

Midsommaraftonen firades som vanligt i änget med dans kring midsommarstång till musik av delar av Sudrets Spelmanslag, lotterier, gutniska lekar, glass och medhavda kaffekorgar.

Skaran av deltagare i midsommarfirandet växer och många från andra delar av ön hittar hit.

Grillfesten var den 14 juli och lockade 100 personer till Stures och Ann-Sofie maskinhall. Tipspromenad, god mat och dryck, lotterier, kaffe, kaka och dans till Jörgens dator gjorde kvällen till en mycket lyckad tillställning.

Slåttern i Mästerby änge utfördes som vanligt delvis med slåtterbalkarna och den 21 juli samlades föreningens medlemmar med liar och räfsor för att slutföra slåttern.  Festkommittén bjöd på dricka, kaffe och gott kaffebröd.

I samband med slåttern placerades en bänk till minnet av Curt och Ruth Liljegren ut i änget. Många släktingar till paret Liljegren hade mött upp för att vara med om minnesstunden.

Studiekommittén arrangerade som vanligt medeltidsdagen i änget i vecka 32. Torsdagen den 9 augusti fanns grillare och marknadsutställare på plats,men hällregnet skrämde besökarna så att bara ett fåtal tappra vågade sig ut. Kommittén hade förberett en liten dramatisering av vad som kanske hände efter slaget på Fjäle myr 1361. Duktiga statister agerade entusiastiskt och Tullan och Allan försökte beskriva händelserna inför de tappra åskådarna. Den uppskattade hästuppvisningen fick tyvärr i år ställas in på grund av regnet.

På kvällen invigdes Mästerby Museum. Björn Broman blåste i näverlur och Jerker Enekvist invigde museet inför ett 30-tal deltagare.

Även i år genomförde Projektgruppen Mästerby 1361 sina slagfältsarkeologiska undersökningar under en septembervecka. Nya intressanta fynd detekterades och flera av föreningens medlemmar var som vanligt med i arbetet. I år hade man besök hela veckan av  5 deltagare från England: 3 arkeologer från universitetet i York och två tv-filmare. Tim Sutherland, deltog även i år och han undersökte marken kring  Grenskorset med geofysiska  metoder och man fotograferade inskriptionerna med släpljus i kvällsmörkret.

Den 16 november var det dags för Pubafton igen. Pizzaservering,  dricka och kaffe som vanligt.  Något färre besökare, men mycket mysig stämning.

Studiekommittén och andra har under våren satt upp skylt vid entren till änget, vägvisare till stigen i änget, skyltar på slagfältet och informationskylt samt  parkeringsskyltar vid minnesstenen i Ajmunds

Ängskommittén och andra har under september tillverkat och tjärsmort nya pålar vid entrén till änget. Samtidigt rensades en bit tun från sly.

Såjdegruppen har jobbat på onsdagskvällar hela hösten med att bl a stensätta skålen och sätta stocken på plats. Maggan Kalström har skänkt kalksten till skålen, Dagmar Olsson har skänkt material till källarmuren. Kärstubbar har under hösten hämtats från olika håll.

Vi i styrelsen vill framföra ett stort tack till de olika kommittéerna och grupperna för allt arbete under året och vi vill också tacka alla medlemmar som på olika sätt deltagit i föreningens aktiviteter.

2013 03 10

Tullan Kalström                  Anders Olsson                    Ann-Sofie Olofsson

ordförande                          vice ordförande                  kassör

Göran Löthberg                   Björn Broman                      Lars Tofftén                        Ulf Sjögren

sekreterare                         styrelseledamot                  styrelseledamot                  styrelseledamot

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s