Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013   Mästerby Hembygdsförening.

Föreningen har under 2013 haft 150 medlemmar.

Styrelsen har bestått av Tullan Kalström, ordf, Anders Olsson, vice ordf, Björn Broman, kassör, Göran Löthberg, sekr, Lars Tofftén, Kjell Pettersson och Ulf Sjögren, ledamöter.

Suppleant har Viktoria Jonsson varit.

Styrelsen har under verksamhetsperioden haft sex protokollförda sammanträden.

Årsmötet hölls den 10 mars och lockade 33 medlemmar. Efter förhandlingarna berättade Gunilla och Frode Falkenhaug och visade bilder från sommar på Nordatlanten.

Ordförande och en medlem deltog i Gotlands Hembygdsförbunds årsmöte i Vamlingbo den 14 april. Några av de frågor som lyftes där var antagandet av nya stadgar ( styrelsen bantad från 16 ledamöter till 8 st ), arbetet med digitalisering och ljudsättning av Gunnar Olssons gotlandsfilmer och en motion om att indelningen ”socken” ska bevaras för framtiden. Jerker Eneqvist lämnade styrelsen och Majvor Östergren nyvaldes som ordförande.

Fagningen i Mästerby änge sköttes även i år av Suderviljan och ett 25-tal av föreningens medlemmar räfsade och brände löv under gemytliga former tisdagen den 23 april.

Valborg firades traditionsenligt i Stures och Ann-Sofie änge. Allan Lindström höll ett uppskattat tal vid den svårtända brasan och efter vårsångerna fortsatte den trevliga samvaron i församlingshemmet med landgång dricka., kaffe och kaka Ett 40-tal personer samlades i församlingshemmet och än fler ute vid elden.

Några söndagseftermiddagar i maj försökte vi locka hågade att spela boule på vår plan utanför församlingshemmet. En liten skara intresserade ställde upp, men förhoppningsvis spelade man även på andra tider. Planen har även nyttjats av olika sällskap och föreningsgrupper.

Den 12 maj upprepade vi ”vandra gamla vägar i socknen” med Louise Berry. Den här gången letade vi efter en gammal väg till Hogrän, gick från Barbos mot Karls på en gammal väg samt fick en mycket intressant lektion om fornborgen på plats.

Den 25 maj var det dags för boule och pubafton med grillade hamburgare och bar som sköttes av licensierad bartender.

Den 7 juni anordnade vi aktivitetsdag i änget för ca 50 elever från Sanda skola. Information om ett änges skötsel, tipspromenad, museibesök, grillade hamburgare och gutniska lekar.

Mästerby Museum öppnades för sommaren lördagen 1 juni och höll sedan öppet varje lö och sö i juni, juli och augusti. Museet har varit ganska välbesökt och besökare från hela Gotland samt många turister har hittat hit. Vi har också haft besök av 45 medlemmar från Lau Hembygdsförening, Klinteortens SPF, Sanda skola åk 4-5-6, Snäckans personalfest, och ett stort gäng på veteranmotorcyklar. Flera grupper har guidats runt slagfältet av Allan Lingström och Kjell Pettersson.

Midsommaraftonen firades som vanligt i änget med dans kring midsommarstång till musik av delar av Sudrets Spelmanslag och med lotterier, gutniska lekar, glass och medhavda kaffekorgar.

Skaran av deltagare som vill fira midsommar i änget växer och många från andra delar av ön hittar hit.

Sommarfesten gick av stapeln den 29 juni och lockade 95 personer till Stures och Ann-Sofies maskinhall. Tipspromenad, häftiga lekar i trädgården, lotterier, grillat lamm och hembrygd dricke, bar, kaffe och kaka gjorde kvällen lyckad.

Slåttern i Mästerby änge utfördes delvis med slåtterbalkarna och måndagskvällen den 22 juli samlades föreningens medlemmar med liar och räfsor för att slutföra arbetet. Festkommittén bjöd på dricka, kaffe och gott kaffebröd.

Studiekommittén arrangerade även i år medeltidsdagen i änget vecka 32, torsdagen den 8 augusti. Battle of Wisby och Dick Harrison återskapade åter igen 1361 års slag i Mästerby. Den här gången i samarbete med Medeltidsveckan. Det visade sig vara samma publikdragande succé som 2011med ca 2000 personer i publiken. Marknadsutställare, parkeringsvakter, grillare och matförsäljare hade fullt upp med att försöka tillfredställa alla.

De slagfältsarkeologiska undersökningarna på Fjäle myr hade ett uppehåll under 2013 och laddar för en ny undersökning 2014.

Den 26 oktober firade Mästerby Hembygdsförening 30 år i församlingshemmet i Mästerby. Efter tipstävling handlande om de trettio åren, intogs en god och riklig buffé och efter lite nostalgiprat om vad föreningen åstadkommit under åren illustrerat med några foton på videoskärmen, fortsatte kvällen med kaffe och tårta samt goda drycker från baren. Allt under mycket trevlig stämning.

Sojdegruppen har jobbat på onsdagskvällar hela våren och hösten med att foga och färdigställa ärlen ( skålen ) och augu med äkta Muldelera från Fröjel samt lagt kalkstenarna nere i källaren runt haggvannen. På vinterhalvåret har man smajtet sojsvid i Stures och Ann-Sofies verkstad.

Arbetet med bygdeband har pågått hela året. Alla gårdar och fastigheter i Mästerby finns nu inlagda och även många fotografier och en del dokument och tidningsartiklar.

Vi i styrelsen vill framföra ett stort tack till de olika kommittéerna och grupperna för allt arbete under året och vi vill också tacka alla medlemmar som på olika sätt deltagit i föreningens aktiviteter. Ett särskilt tack till de medlemmar/sockenbor som lånat ut sina foton och dokument för inskanningen till bygdeband.

2014  03 09

 

Tullan Kalström       Anders Olsson      Björn Broman

ordförande                 vice ordförande     kassör                                                                

Göran Löthberg          Ulf Sjögren , Lars Tofftén, Kjell Pettersson  sekreterare                      styrelseledamot                      styrelseledamot                       

 

 

Annonser