Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Mästerby Hembygdsförening.

 Föreningen har under 2015 haft 130 betalande medlemmar.

Styrelsen har bestått av Tullan Kalström, ordf, Anders Olsson, vice ordf, Björn Broman, kassör, Göran Löthberg, sekr, Lars Tofftén, Kjell Pettersson och Ulf Sjögren, ledamöter.

Suppleanter har Sara Sjögren och Sofia Roos varit.

Styrelsen har under verksamhetsperioden haft sex protokollförda sammanträden.

Ordföranden deltog på Gotlands hembygdsförbunds hembygdsträff i Vall den 26 januari. Där presenterades bl a Tidsmaskinen, som är ett internetbaserat verktyg med vars hjälp man med sin smartphone kan skapa en rundtur där man kan lägga in 25 ljudfiler kopplade till GPS- punkter. Man framförde också en önskan om att få utbildning avseende Tidsmaskinen och Hemsidan och att Hembygdsförbundet bör vidta åtgärder mot nedsläckningen av landsbygden.

Årsmötet i Mästerby Hembygdsförening hölls den 29 mars och lockade ca 40 medlemmar. Efter förhandlingarna och smörgåstårtan visade Frode Falkenhaug sin film från premiärtändningen av sojdet i Ajmunds.

Ordförande och en föreningsmedlem deltog i Gotlands Hembygdsförbunds årsmöte i Etelhem den 12 april. Utöver sedvanliga förhandlingar lyftes ett antal frågor, bl a redogjordes för avgiftsökningen från 10 kr till 15 kr till Sveriges Hembygdsförbund. Hoburgs hbf hade inkommit med en motion om att inrätta ett sockenarkiv och Pia Hederstedt uppmanade alla att använda sockennamnen i alla sammanhang. Sanda hbf berättade att kulturhistoriskt intressanta gravstenar tyvärr tagits bort från kyrkogårdarna. Efter förhandlingarna berättade Lars Kruthof och Majvor Östergren om Roma Kungsgård i dåtid, nutid och framtid. Man informerade även om Sveriges Hembygdsförbunds kommande 100-årsjubileum och Gotlands Hembygdsförbunds 80-årsjubileum år 2016. Tjugofem hedersnålar delades ut till förtjänstfulla hembygdsvårdare.

Fagningen i Mästerby änge sköttes även i år av Suderviljan och ett tappert gäng från föreningen räfsade och brände löv den 23  april. Övre delen av änget har röjts under våren av framför allt Ulf och Mats.

Valborg firades traditionsenligt i Stures och Ann-Sofie änge. Efter tal av Frode Falkenhaug och vårsånger vid elden fortsatte den trevliga samvaron i församlingshemmet med landgång ,dricka, kaffe och kaka Ca 35 personer samlades i församlingshemmet och än fler ute vid elden.

Tjärvedshuggning har fortsatt varje onsdagskväll vinter och vår och den 13 maj var det dags att tända sojdet för andra gången. Även denna gång hade ett stort antal åskådare samlats för att vara med om tändning, gevärsskott och att  dricka kaffe med dopp.

Fredagen den 22 maj var det dags för pubafton med grillade hamburgare samt dryck av olika slag. Myre- Sallmundsgruppen stod för arrangemanget. Först invigdes den nyinköpta, nymonterade lekställningen med lek och klättring, ballonger och blås i näverlurar o dyl. Pubaftonen, inomhus på grund av blåst och kyla, blev mycket välbesökt.

Den 3 juni kom elever från Sanda skola till Mästerby änge och Mästerby museum. I änget hade vi ordnat med olika aktiviteter, tipspromenad och gutniska lekar. I museet berättade Allan om slaget 1361. Sedan bjöds alla 38, elever, lärare och andra medföljande på grillade hamburgare från Myre Gård.

Mästerby Museum öppnades för allmänheten lördagen 6 juni och höll sedan öppet varje lö och sö i juni, juli och augusti. Museet har som vanligt varit välbesökt och besökare från hela Gotland samt många turister har hittat hit.  Ca 500 besökare har skrivit i gästboken.

Allan och Kjell har genomfört flera slagfältsvandringar under säsongen.

Midsommaraftonen firades som vanligt i änget med dans kring midsommarstång till musik av delar av Sudrets Spelmanslag och med gutniska lekar, glass och medhavda kaffekorgar.

Skaran av deltagare som vill fira midsommar i änget växer för varje år och många från andra delar av ön hittar hit.

Sommarfesten gick av stapeln den 27 juni och lockade ca 80 personer till Stures och Ann-Sofies maskinhall.

Kvällen började med tipspromenad och utanför maskinhallen samlades alla barn och hade kul i hoppborgen inhyrd för dagen. Festkommittén hade som vanligt ordnat med lotterier, grillat lamm, dricke, kaffe och kaka. Under kvällen underhöll Stefan Larsson med sång och musik. Ett perfekt tillfälle att träffas och umgås under trevliga former.

Slåttern i Mästerby änge anordnades måndagskvällen den 20 juli. Många av föreningens medlemmar hade samlats med liar och räfsor och efter slutfört arbete bjöds på förtäring.

Studiekommittén arrangerade även i år medeltidsdagen i änget vecka 32, torsdagen den 6 augusti. De ca 300 besökarna handlade från marknadsutställarna , köpte grillat lammkött med tilltugg och barnen red på Englas häst.  Många av besökarna hade kommit för att lyssna till konsthistoriker Torsten Svenssons föredrag om medeltida kyrkor på Gotland. Plötsligt utspelades en scen föreställande en medeltida strid till häst från slaget 1361. Det var far och son Nilsson från Barbos som föreställde en dansk och en gutnisk ryttare. Slagfältsvandringen genomfördes som vanligt under ledning av Allan Lingström.

Den 20 november var det dags för höstens pubafton. Det var Kyrkbyns tur att ordna arrangemanget vilket de gjorde med bravur. Över 60 personer kom under fredagskvällen och åt hemlagad chilli con carne.  Kaffe och kaka och olika drycker fanns som vanligt att köpa. Trubadur Frode ledde allsång och stämningen var hög som vanligt.

Nu kan man följa och själv lägga in aktiviteter på Mästerby sockens facebookssida.

Vi i styrelsen vill framföra ett stort tack till de olika kommittéerna och grupperna för allt arbete under året och vi vill också tacka alla övriga medlemmar som på olika sätt deltagit i föreningens aktiviteter.

2016 03 22

 

 

Tullan Kalström             Björn Broman                           Anders Olsson

ordförande                      kassör                                            vice ordförande

Göran Löthberg               Lars Tofttén                           Ulf Sjögren

sekreterare                       styrelseledamot               styrelseledamot

Kjell Pettersson

styrelseledamot

 

Annonser