Verksamhetsplan 2011

Verksamhetsplan för år 2011, Mästerby Hembygdsförenings styrelse

Föreningens styrelse vill verka för en positiv utveckling av en levande landsbygd och försöka tillvarata sockenbornas intressen och kreativitet.

Vi vill fortsätta att stödja de aktiviteter som pågått och pågår inom föreningen på bästa sätt: t e x ängskommitténs, studiekommitténs, festkommitténs, pubgruppens och sojdegruppens arbete.

Vi vill också arbeta för att organisera aktiviteter för barn och ungdomar.

Vi vill fortsätta att delta i projekt Mästerby 1361 på olika sätt.

 Som vanligt anordnar vi fagning av änget, Valborgsmässofirande, organiserar pubaftnar, midsommarfirande i änget, grillfest och slåtter.

En natur- och aktivitetsdag i änget för elever i Sanda skola planeras.

Den förfrågan som lämnades till kyrkorådet om anläggande av boulebanor på planen bakom församlingshemmet har fått ett positivt svar. Löfte om hjälp med grävning, sand-och grushämtning och paddning har vi fått från föreningsmedlemmar. I år måste det ske. Målet är invigning av boulebanan vid vårens pubafton.

 I år är det 650 år sedan Valdemar Atterdag invaderade Gotland. Denna tragiska händelse vill vi uppmärksamma med en annorlunda medeltidsdag i Mästerby. Slaget på Fjäle myr kommer att rekonstrueras med deltagare från Mästerby , övriga Sverige och intresserade från hela Europa som kommer för att genomföra en rekonstruktion av The Battle of Visbyoch deltagarna vill alltså även genomföra en rekonstruktion av ett slag här i Mästerby. I övrigt kommer vi att organisera medeltidsdagen  i änget, men i år önskar vi att ytterligare utveckla programmet med fler marknadsdeltagare och fler programpunkter.

 Följande aktiviteter är under planering: en orkidevandring i änget,  musikprogram i änget, fornminnesrundvandring/cykling, tjärsmörjning av bulhusen, rensning av stigen i änget,ansning av buskvegetationen där, utflykt till någon intressant plats på Gotland. Vi önskar få tips på lämpligt besöksmål.

Vi är naturligtvis öppna för fler förslag på verksamheter från medlemmarna och hoppas på intresse för och delaktighet i de olika aktiviteterna.

Mästerby 2011 03 06

Styrelsen Mästerby Hembygdsförening

Annonser