Verksamhetsplan för år 2010

Föreningens styrelse vill verka för en positiv utveckling av en levande
landsbygd och försöka tillvarata sockenbornas intressen och kreativitet.

Vi vill fortsätta att stödja de aktiviteter som pågått och pågår inom föreningen
på bästa sätt: tex projekt 1361, medeltidsdagen i änget, barn- och
ungdomsverksamheten , ängskommitténs, studiekommitténs, och
festkommitténs arbeten.

Som vanligt anordnar vi tillsammans med LRF Valborgsmässofirande,
organiserar pubaftnar, midsommarfirande i änget och grillfest.

Vi vill dessutom stödja den nybildade sojdegruppen i dess arbete med att
planera för anläggandet av en sojde i Mästerby.

Inom studiekommittén har en grupp börjat att intervjua äldre sockenbor
från Mästerby och ambitionen är att utöka gruppen och att skriftligt
dokumentera livet i Mästerby från dåtid och i nutid. Studiegruppen kommer
också att fortsätta förhandlingar med länsstyrelsen och vägverket om
informationsskyltar vid några av våra historiskt intressanta minnesplatser.

En grupp är på gång att åter arbeta med sockenutvecklingsfrågor,
nu handlar det i första hand om att undersöka intresset i socknen för
möjligheten till uppkoppling via optisk fiberkabel. Arbetet sker i samarbete med LRF.

En förfrågan har gått till kyrkorådet om anläggande av boulebanor på planen
bakom församlingshemmet. Intentionen är att anlägga två banor under kommande
verksamhetsår.

I övrigt planeras för en utflykt till Hallfreda hotell och Stava mejeri i vår,
eventuellt tillsammans med Väte Hembygdsföreningen, upprustning av
slingan i änget och musikprogram i änget.

Önskvärt är att barn- och ungdomsverksamheten kan utvecklas ytterligare och
styrelsen kommer att arbeta för detta.

Styrelsen kommer också att fortsätta hälsa nyinflyttade välkomna till socknen
bl a genom att ge en växt att plantera i trädgården.

Vi är naturligtvis öppna för fler förslag på verksamheter från medlemmarna och hoppas på
intresse för och delaktighet i de olika aktiviteterna.

Mästerby 2010 03 07

Styrelsen Mästerby Hembygdsförening

Annonser