Gårdar

 I 1653 års jordebok  angers gårdstorlek i markelej ( markland) ca 5 tunnland. Den benämningen användes i stället för mantal, alltså egentligen inte ett ytmått utan ett försörjningsmått, ett skattemått.
I jordeboken finns följande uppräkning av hemman:

Skattehemman:
Bander
Ringum
Myre
Grunds ( Grens)
Pilungs
Eimunds
Amor
Skoughs
Barbos
Botels
Solmons ( Sallmunds)
Langgutes
Karls
Hage
Gähstäde

Chronehemman:
Fiähle

 

Annonser