Kartor

Fastigheter i Mästerby

Mästerby år 1938

Utdrag från generalstabens karta från 1890. Kartan är reviderad 1938 för att bland annat visa Klinte-Roma Järnväg som var i drift 1898-1953.

Mästerby omkring år 1700


Utdrag från en karta som följde med avhandlingen
Gotland um das Jahr 1700 von Ivar Moberg, Geografiska Institutet vid Stockholms Högskola 1938.

Annonser