Museet

DSC_0757I Mästerby församlingshems gamla ladugård har Mästerby hembygdsförening, under våren och sommaren 2012, inrett ett litet museum.

I museet finns en slagfältsarkeologisk utställning som visar fynd och vad som kan ha hänt på Fjäle myr i Mästerby år 1361. Valdemar Atterdag med sina ca 2000 välutrustade och erfarna legosoldater slogts mot gotländska landsbygdsbefolkningen som samlats för att försvara ön från inkräktarna.

Berättelserna kring denna händelse har alltid engagerat människorna i Mästerby och fynd som  rondelldolkar och armbortspilspetsar har genom åren hittats på åkrarna. Det finns också uppgifter om att ringbrynjor lär ha hittats under 1700- och 1800-talen. Ingen har egentligen riktigt kunnat beskriva och bevisa tidigare vad som egentligen hände på myren de där varma dagarna i juli 1361.

Fynd från undersökningarna på Fjäle myr finns även utställda i Medeltidsutställningen på Gotlands Museum i Visby.

Mer information om projektet med utgrävninarna finns på www.masterby1361.se