Historia

Namnet Mästerby kan antagligen härledas till det forngutiska ordet maister, mästare eller mäster. Vissa påstår att namnet betyder den största byn. Namnet skrevs år 1270 Mestraby, på 1300-talet Meystabye och 1523 Mesteby. Det genuina uttalet bör vara ”Majstaböi”.

I området har människor bott och odlat sedan förhistorisk tid. Ett stort antal fornminnen har registrerats i socknen, gravfält och rösen från bronsålder och järnålder, fornborgar, spår av bosättningar från äldre vikingatid, yngre vikingatid och medeltid .

Ett antal fynd har hittats i området Ammor 1:19 i dag Alvena 1:21. De fynd som har registrerats och undersökts finns idag på Fornsalen och består bland annat av romerska dinarer från 160-180 e.Kr. arabiska silvermynt och ett byzantinskt mynt ca 800 e.kr. armring av silver, silverbrakteat, armbygel av silver, dräktnål, viktlod, olika bronsföremål och medeltida mynt.

Dessutom har man funnit olika lösfynd från stenåldern och vikingatid där man är mer osäker på lokaliseringen av fyndområdet.

Gårdar
I 1653 års jordebok  angers gårdstorlek i markelej ( markland) ca 5 tunnland. Den benämningen användes i stället för mantal, alltså egentligen inte ett ytmått utan ett försörjningsmått, ett skattemått.
I jordeboken finns följande uppräkning av hemman:

Skattehemman:
Bander
Ringum
Myre
Grunds ( Grens)
Pilungs
Eimunds
Amor
Skoughs
Barbos
Botels
Solmons ( Sallmunds)
Langgutes
Karls
Hage
Gähstäde

Chronehemman:
Fiähle