Historia

Namnet Mästerby kan antagligen härledas till det forngutiska ordet maister, mästare eller mäster. Vissa påstår att namnet betyder den största byn. Namnet skrevs år 1270 Mestraby, på 1300-talet Meystabye och 1523 Mesteby. Det genuina uttalet bör vara ”Majstaböi”.

I området har människor bott och odlat sedan förhistorisk tid. Ett stort antal fornminnen har registrerats i socknen, gravfält och rösen från bronsålder och järnålder, fornborgar, spår av bosättningar från äldre vikingatid, yngre vikingatid och medeltid .

Ett antal fynd har hittats i området Ammor 1:19 i dag Alvena 1:21. De fynd som har registrerats och undersökts finns idag på Fornsalen:

romerska dinarer från 160-180 e Kr. alltså äldre järnålder,

arabiska silvermynt och ett byzantinskt mynt ca 800 e Kr, armring av silver,

silverbrakteat, armbygel av silver, dräktnål, viktlod, olika bronsföremål,

medeltida mynt, etc

Dessutom har man funnit olika lösfynd från stenåldern och vikingatid där man är mer osäker på lokaliseringen av fyndområdet.

Fynd som med stor säkerhet har invasionen av Valdemar Atterdag 1361 som ursprung har under åren hittats inom samma område och kring Ajmunds   men exakt lokalisering av fyndplats är ej registrerad.

Ex:  Bronsspänne, söljor, hästskor, stigbygel, ringspänne, dolk, skänkel, spiksporre.

Andra fynd som hittats i  Fjäle  för ca 50 år sedan är tex: spänne med bild av hästhuvud, mungiga, knappar, dräktnålar, gjutformar, synålar, sländtrissor, stigbygel, pilspetsar, knivar, bronsavfall och ett antal benarbeten.

Sedan 2006 har slagfältsarkeologer sökt i Fjäle myr efter fynd från slagen mot Valdemar Atterdags trupper och ett hundratal fynd har hittills lokaliserats. Läs mer under rubriken 1361.

Annonser