Mästerby idag

Mästerby är en inlandssocken beläget ca 2 mil söder om Visby och 1 mil sydväst om Roma. Socknen gränsar till Sanda, Väte, Eskelhem och Hogrän.

Idag bor här ca 200 åretruntboende fördelade på ca 95 hushåll. Ca 25 bostäder har ägare som bor på annan ort och på sommaren ökar antalet personer i Mästerby betydligt.

Potatsskörd hos Gillerfors 2009

Mästerby är ett typiskt jordbruksområde , med stora öppna uppodlade områden omgärdat av skogsområden i sydost och i nordväst. Här finns också ett antal hävdade ängen. Arealen är 22,58 km² varav ( ej färdigt)

Idag finns här ca aktiva 10 jordbruksföretag, varav ett med mjölkproduktionen och ett med inriktning på köttproduktion och bl a potatisodling i stor skala.

Utvecklingen har här liksom i alla jordbruksområden på Gotland gått mot att allt färre gårdar driver ett allt större jordbruk genom att arrendera eller köpa in odlingsområden. I Mästerby har även en del areal köpts upp eller arrenderas av jordbrukare från närliggande socknar.

Utöver jordbruksföretagen finns det 16 andra registrerade företag som har sin verksamhet i Mästerby.
Några företag i bygden har anställd arbetskraft, sammanlagt ca 25 personer, men ett stort antal av sockenborna arbetar i jordbruket eller i Visby eller någon annan ort i närheten.

Ett 20-tal är pensionärer.

Barnen i grundskoleålder från Mästerby går i skola i Sanda eller i Klintehamn.

Mästerby har ett aktivt föreningsliv med föreningarna Mästerby Hembygdsförening, Röda Korset, RLF och kyrkliga syföreningen.

Den före detta skolan är numera församlingshem och används även som lokal för olika sammankomster.

Annonser