Kyrkan

Mästerby kyrka

KYRKANS BYGGNADSHISTORIA
Mästerby kyrka är en ovanligt väl bevarad romansk kyrkobyggnad. Den är en av öns sjutton bevarade absidkyrkor och torde ha uppförts i slutet av 1100-talet under cisterciensisk ledning. Med all sannolikhet har det funnits en träkyrka på platsen.
Kyrkobyggnaden består av absidkor, långhus och torn, de först nämnda är uppförda av huggen välarbetad kvadersten och troligen uppförda i ett sammanhang under 1100-talets senare hälft. Det kraftiga och höga tornet byggdes omkring 1240 antagligen av Botvid från Eskelhem och försågs med en portal, som blev kyrkans huvudingång när långhusets portal flyttats.

Sakristian tillbyggdes år 1790 och år 1922 restaurerades kyrkan grundligt. I absidkoret finns små romanska fönster och i koret en portal i samma byggnadsstil. Snett ovanför portalen sitter ett vackert rosettfönster, som insatts under senare tid. På östra långhusgavelns utsida sitter högst upp en inhuggen sol. Den gamla långhusportalen i romansk stil flyttades under mitten av 1200-talet till norra sidan, där den utgjorde kvinnornas ingång att döma av den runinskrift som ristats på ekdörrens insida: ”Jungfrur, bedjen Edra böner på rätta sättet”.

Under 1300-talet höjdes och välvdes långhuset och man tog upp ett större fönster, som försågs med glasmålningar. De två övriga nygotiska fönstren i långhuset tillkom 1862 samtidigt med rosettfönstret i absiden.
En intressant skattgömma har påträffats på kyrkvinden ovanför långhusets norra murkrön i en ca 0,5 m i diameter och över 1 m djup hålighet. Hålet kallades ”penninggåimu” (penninggömman) och enligt Bengt Thordeman har folkskollärare Gustav Kalström där funnit mynt allt ifrån medeltida visbytraktater och goter till svenska och utländska mynt från 1800-talet.

Maria med barnet, akvarell av V.Widin 1939

KYRKANS MÅLNINGAR
Interiören i kyrkan har målningar från 1100- 1200- 1400- 1500- och 1600-talen. Äldst är målningarna från kyrkans byggnadstid, utförda av en byzantinskt skolad mästare. De flesta av dessa målningar, som återfinns i absiden, har tyvärr restaurerats eller ommålats på ett vanställande sätt under 1600-talet.
Till vänster om triumfbågen där det forna Mariaaltaret stod, finner man en byzantinsk målning, från 1200-talets början, av en tronande Maria med barnet, uppvaktad av två änglar. Målningen är av mycket hög konstnärlig kvalitet, men har fått obotliga skador av kyrkans värmeugn som tidigare stod här.

Över triumfbågen finns en stor framställning av yttersta domen målad av Passionsmästaren under 1400-talet. Här ses i mitten Kristus som världsdomare i högröd mantel, sittande på en regnbåge. Vid sidorna knäböjer Maria och Johannes Döparen. Vidare ses änglar som blåser i basuner och på Kristi högra sida förs de saliga till paradisets port av en vitklädd ängel. Porten vaktas av S:t Petrus. På andra sidan Kristus väger S:t Mikael människosjälar biträdd av en diakon, medan djävulsfingrar söker tynga ned vågskålen. Längst ut på sidan ses avgrunden framställd som ett stort odjursgap . I triumfbågen finns en Kristoffersbild från 1638 enligt inskrift. Där finns också en målning daterad 1633 föreställande de muntert naiva Adam och Eva. I bakgrunden har restauratorn målat en stad och på nordvästra triumfbågens vägg har han målat David med slungan.

På norra väggen i långhuset finns en passionsfris med följande bilder:
Nattvarden. Här ses Judas längst till vänster där han griper om penningpungen.( Ev tillmålad under restaureringen.)
Getsemane. Judaskyssen. Judas inför Kaifas. Avklädandet. Gisslandet. Törnekröningen. Korsbäringen. Uppståndelsen. Petri möte med kvinnorna vid graven. ( Ev. tillmålad i samband med restaureringen.)
Restaureringen av frisen skedde i slutet av 1500-talet, då även det vackra rankverket nedtill tillkom.

Kristus i Majestät inom en mandorla

I absiden finns en byzantinsk målning av Kristus i Majestät inom en mandorla. Han är omgiven av evangelistsymbolerna samt av Maria och Johannes. På norra sidan ses ett manligt och ett kvinnligt helgon, möjligen kejsar Konstantin och hans moder Helena och ovanför rundfönstret tre små manliga figurer med inskrifter av de då kända världsdelarna Europa, Asia, Afrika. Här ses också de tolv sittande apostlarna samt ytterst vid tribunbågen fyra stående profeter och två sittande konungar.
I rundfönstrets smyg finns några ej övermålade fragment av ornamentalt måleri.
Målningarna i absiden och i Mariaaltarets nisch uppvisar nära släktskap med den bysantinska konsten och liknar de för Gotland unika målningarna i Källunge och Garde kyrkor.

Kalkmålningen på norra kormuren, målad under 1500-talet, föreställer Kristi dop. Längst ut till höger står två herrar med långa mantlar och platta hattar, antagligen kyrkodonatorer. I korvalvet svävar bland sengotiska fantasiblommor basunblåsande änglar i dräkter som visar mot tiden omkring 1550.
Interiören i Mästerby kyrka är utan tvekan en av öns mest utsmyckade.

Dopfunten med lock

KYRKANS INVENTARIER.
Till de äldsta inventarierna hör dopfunten tillverkad ca 1160, alltså tidigare än stenkyrkans tillblivelse. Funten är huggen i sandsten av stenmästaren kallad Byzantios. Den har reliefer på den åttkantiga cuppan framställande Marie bebådelse , helig ryttare på en mycket elegant tecknad häst, två helgon vid ett altare, Jesu födelse, bebådelsen av herdarna, David ridande på ett lejon, förbundsarken med de två änglarna, två djur där ett hundliknande djur sitter på ryggen av det andra djuret. Dopfunten är huggen i två block och har ett uttömningshål. På dopfuntens fot ser man två lejon, ett vädurs- och ett människohuvud. Funten är svårt skadad av vittring och målad med grön oljefärg i marmorering. År 2008 återfanns ett trälock från 1700-talet till dopfunten på magasinets vind.

Triumfkrucifixet är från år 1199. Altartavlan från 1688 är gjord av skulpterad och målad sandsten med bilder av Moses och Aron, samt en framställning av nattvarden som centralmotiv.
Utöver dessa inventarier äger kyrkan bl a: nattvardskärl, ljusredskap, mässingskronor, håvar från 1700-talet, skrin, kista av trä med järnbeslag, fattigbössa, två fattigskålar till kollekten och två ringningsklubbor daterade 1771 och 1772. Mästerby kyrka äger också flera vackra textilier b l a ett unikt antependium med altarbrun tillverkat i textilateljén Licium av Agnes Branting, legendarisk textilpionjär, år 1923, beställd av Alfrida Kalström och Klara Pettersson i Mästerby.

Annonser