Projekt 1361

 Berättelserna om Valdemar Atterdags invasion av Visby och delar av övriga Gotland har skrämt och fascinerat oss gotlänningar under århundradena. Här i Mästerby är berättelserna särskilt levande och den historiska bakgrunden ytterst påtaglig. Arkeolog Maria Lingström, bördig från Mästerby startade 2006 ett projekt med syfte att undersöka sanningen bakom alla berättelser om slagen vid Ajmunds bro och i Fjäle myr. Hon engagerade en känd slagfältsarkeolog, Bo Knarrström, skaffade sponsorer, fick tillstånd av markägare och involverade Mästerby Hembygdsförening i slagfältssökandet.
Projektet stöds av Riksantikvarieämbetets arkeologiska slagfältsteam.
Projektet har pågått en höstvecka under åren 2006, 2007, 2008, 2009 samt under två vårtillfällen, sammanlagt vid sex tillfällen och kommer förhoppningsvis att pågå ytterligare några år.

Maria Lingström i aktion på Fjäle myr

Sven Jakobsson

Kjell Pettersson, Tullan Kalström

Medlemmar i Mästerby hembygdsförening brukar delta i fältundersökningarna. Den trognaste av alla och som varit med alla år är Sven Jakobsson, Klinte.  Han och hans fru Britt-Marie har också skänkt pengar till projektet. Även Kjell Pettersson och Tullan Kalström deltar år efter år med stort intresse.

Annonser