Ringkorset vid Grens

Ringkorset vid Grens

Vid kanten av Fjäle myr sattes det upp ett ringkors någon gång under medeltiden, eventuellt på order av Valdemar Atterdag. På fälten i närheten stupade den otränade men tappra lilla gotländska bondehären, utrustad med primitiva vapen, när de mötte Atterdags välutrustade tusenhövdade armé den 25 juli 1361. Valdemar Atterdag och hans danska och tyska soldater hade tagit sig nordost från Ajmunds bro och gått över en torrlagd del av myren där de möttes av de gotländska bönderna, som gick en bråd död till mötes.
Delar av slagfältet har undersökts med metalldetektorer och många fynd har påträffats. Dessa fynd visar att ett slag mellan Valdemar Atterdag och gotlänningarna verkligen utkämpades här. Ingen massgrav har påträffats.

Namnet Grens härstammar enligt sägnen från berättelsen om herremannen som under slaget 1361 blev skjuten eller avhuggen vid midjan så att endast grenen och de bägge benen hängde över sadeln. Hästen kom med sin börda springande in till den närmaste gården. Den törstige hästen skrapade med hoven i marken och strax sprang en källa fram. Platsen kallades efter denna händelse Grains eller Grens, vilket den fortfarande heter och källan, ”bryen”, finns ännu kvar.

Under 1800-talet stod korset stod mitt på ”storgården” på den gård som låg här, men husbonden Lars Jönsson med familj tvingades flytta gården Grens en kilometer sydväst år 1861. Där byggde de upp en ny gård men återanvände det gamla bulhuset som tidigare stått här.

En gammal legend säger att om någon blir sjuk ska man en torsdagsnatt klockan tolv, när månen är i nedan, lägga en sten vid korsets fot för att bli återställd. Den som tar bort stenar från korset drabbas av sjukdom.

Idag finns ett cementfundament runt korset, som förhindrar att korset ramlar omkull eller lutar, vilket det gjort vid några tillfällen under tidigt 1900-tal.