Årsmötesprotokoll 2011

Protokoll från årsmöte i Mästerby hembygdsförening  2011-03-06

 Närvarande: 33 medlemmar

 §1        Tullan Kalström öppnade mötet och hälsade alla medlemmar och föreningens fadder Ulla   Bäckström välkomna.

§2        Till ordförande för mötet valdes Tullan Kalström.

§3        Till sekreterare för mötet valdes Annika Broms.

 §4        Årsmötet är stadgeenligt utlyst.

 §5        Föredragningslistan fastställdes.

 §6        Till protokolljusterare valdes Victoria Jonsson och Thorbjörn Möllerström.

 §7        Tullan Kalström läste upp styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelse.  Diskussion fördes om svaret på skrivelsen till kyrkorådet och hur många som anslutit sig till den fiberoptiska föreningen. Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.

 §8        Ann-Sofie Olofsson föredrog styrelsens ekonomiska redovisning. Diskussion fördes om stödet till änget.

 §9        Mats Granwald föredrog revisionsberättelsen.

 §10      Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

 §11      Till ordförande för ett år omvaldes Tullan Kalström.

 §12      Till styrelseledamöter på två år omvaldes Ann-Sofie Olofsson. Ulf Sjögren och Göran Lötberg nyvaldes.

 §13      Till styrelsesuppleant på två år valdes Johan Nilsson och Victoria Jonsson.

 §14      Till revisor på ett år omvaldes Mats Granwald och Petra Gillerfors.

 §15      Till revisorsuppleanter på ett år omvaldes Håkan Olofsson och Anders Ahlin.

 §16      Styrelsen får i uppdrag att inom sig utse två ombud och två ersättare till Gotlands hembygdsförbunds årsmöte.

 §17      Till festkommitté omvaldes Solveig Gunnarsson (sammankallande), Madeleine Bonnevier, Magnus Nilsson, Tullan Kalström, Lennart Magnusson, Britt-Marie Jakobsson, Sven Jakobsson, Thorbjörn Möllerström, Ralf Hoas och Jörgen Lund, samt nyvaldes Emil Nilsson.

            Till studiekommitté omvaldes Allan Lingström (sammankallande), Thorbjörn Möllerström, Kjell Pettersson och Tullan Kalström.

Till ängskommitté omvaldes Ulf Sjögren (sammankallande), Mats Granwald och Håkan Olofsson.

 §18      Till valberedning omvaldes Frode Falkenhaug (sammankallande) och Lennart Magnusson, samt nyvaldes Lars Tofftén.

 §19      Årsavgiften för år 2012 fastställdes till nuvarande, dvs. 100 kr per familj och 50 kr för  enskild. Därpå följde en diskussion om vad som är en familj. Mötet beslutade att styrelsen uppdras att diskutera vidare till nästa årsmöte.

 §20      Tullan Kalström föredrog verksamhetsplanen. Därefter fördes diskussioner om årets medeltidsdag och rekonstruktionen av slaget.

 §21      Övriga frågor

  • Arvoden till styrelsen. Styrelsen fick i uppdrag att ta fram ett förslag för fortsatt diskussion på nästa årsmöte.
  • Information om att en text om hembygdsföreningen kommer i årets Från Gutabygd.
  • Hjärtstartare. Det finns ett mål om att hjärtstartare ska finnas i varje socken. Möjligt samarbete mellan hembygdsföreningen, Röda korset och LRF. Ett utskick planeras till alla sockenbor, även sommargotlänningar om ekonomiskt bidrag till inköp. Diskussion om apparatens livstid och underhåll, om anordnande av sjukvårdskurs och om lämplig placering i socknen. Beslutades att styrelsen jobbar vidare i samarbete med Röda korset.
  • Diskussion om att utveckla stigen i änget, så att den blir tydligare och lättare att använda.

 §22      Mötet avslutades. Annika Broms avtackades med en fin blombukett och ett Mästerbykors. Roland Karlsson tackades också men var tyvärr inte närvarande.

            Därefter tog Ulla Bäckström vid och berättade om sojdebränningens ekonomiska betydelse på Gotland genom historien och visade intressanta bilder  från verksamheten vid Krokstäde sojde i Tofta.

 Annika Broms

sekreterare                                                                                                                

Thorbjörn Möllerström                                                Viktoria Jonsson

                                                                       justerare                                                                          justerare

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s