Årsmötesprotokoll 2013

Protokoll från årsmöte i Mästerby hembygdsförening. 2013-03-10

 Närvarande:33 medlemmar.

§1          Mötets´öppnande.                                                                                                                                     Tullan Kalström öppnade mötet och hälsade alla medlemmar välkomna.

§2           Val av ordförande för mötet.                                                                                   Till ordförande för mötet valdes Tullan Kalström.

§3           Val av sekreterare för mötet.                                                                              Till sekreterare för mötet valdes Göran Löthberg.

§4           Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare                                        Allan Lingström och Kerstin Sjögren valdes.

§5           Fastställande av röstlängd.                                                                  Röstlängden fastställdes.

§6           Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.                                                           Årsmötet var stadgeenligt utlyst.

§7           Föredragning av styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelser.                                                                                                  Tullan föredrog verksamhetsberättelsen och illustrerade med bilder.  Berättelserna godkändes och lades till handlingarna.

 §8           Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2012.                                 Ann-Sofie Olofsson föredrog styrelsens ekonomiska redovisning.

§9           Föredragning av revisionsberättelsen.                                                          Mats Granwald föredrog revisionsberättelsen. 

§10         Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.                      Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§11         Val av ordförande på ett år.                                                                             Tullan Kalström omvaldes.

§12         Val av styrelseledamöter på en tid av 2 år.                                                      Ulf Sjögren och Göran Löthberg omvaldes. Kjell Pettersson nyvaldes.

§13         Val av styrelsesuppleant på 1 år.                                                                      Victoria Jonsson omvaldes, övrig post vakant.

§14         Val av två revisorer på 1 år.                                                                               Mats Granwald och Petra Gillerfors omvaldes.

§15         Val av två revisorsuppleanter på 1 år.                                                               Anders Ahlin och Håkan Olofsson omvaldes.

§16         Val av ombud och två ersättare till Gotlands Hembygdsförbunds årsmöte.

      Styrelsen fick i uppdrag att utse ombud.

§17         Val av kommittéer.

Till festkommittén omvaldes Madeleine Bonnevier, Magnus Nilsson, Emil Nilsson, Tullan Kalström, Ralf Hoas och Jörgen Lund. Samt nyvaldes Mats Granwald, Mikael Landstedt och Cecilia Ahnlund, Kent Höglund och Irene Westerlund.

Till studiekommittèn omvaldes Allan Lingström (sammankallande), Kjell    Pettersson, Tullan Kalström och Ralf Hoas.

Till ängskommittèn  omvaldes Ulf Sjögren (sammankallande), Mats Granwald och           Håkan Olofsson.

§18         Val av tre ledamöter till valberedningen.                                                          Sture Olofsson (sammankallande) omvaldes, Kerstin Sjögren nyvaldes. Den tredje              platsen vakant, styrelsen fick i uppdrag att finna en person. Förslag från årsmötet            finns på Håkan Olofsson.

§19         Fastställande av årsavgiften för2014.                                                       Årsavgiften fastställdes till nuvarande, dvs 100 kr  per familj och 50 kr för enskild.Endast barn under 18 år ingår i familjemedlemsavgiften.

§20         Behandling av styrelsens förslag, (översyn av stadgar)                       Styrelsens förslag godkändes, med reservation för några få korrigeringar. Beslöts att stadsfästa stadgeändringarna vid nästa årsmöte.

§21         Fastställande av verksamhetsplan för 2013.                                                   Tullan Kalström föredrog verksamhetsplanen, som godkändes.

§22         Övriga frågor.                                                                                                        *Mikael Landstedt kom med ett förslag om konsten att vara bartender och blanda                drinkar, vilket han kan tänka sig att leda en kurs i med tanke på våra pubaftonar.

*30årsfirandet av våran förening skall genomföras någon gång under 2013. Styrelse               och festkommittèn får i uppdrag av årsmötet att jobba vidare med frågan.

*Tullan informerade om arbetet med att dokumentera och skanna i  bilder på                         byggdeband.

*Allan Lingström hade hälsningar från Maria Lingström som är projektledare för projekt 1361. En TV-serie ”The Medieval Dead” på sex avsnitt ska sändas i engelsk och svensk TV.  Ett avsnitt handlar delvis om undersökningarna i Mästerby.

*Riksmuseet öppnar en ny utställning där fynden från undersökningarna i Mästerby skall finnas med.

§23         Mötets avslutning.                                                                                                        Ann-Sofie Olofsson avtackades som kassör i föreningen med blommor och blomstercheck. Tullan och Lennart tackades för sitt jobb i föreningen, där dom bla lagt ner mycket jobb och tid med besökscentrum. Mats Granwald tackades med liten present för flitigt arbete i änget.

Efter mötet serverades smörgåstårta, dricka och kaffe med kaka.

Som avslutning visade Frode och Gunilla Falkenhaug bilder och berättade om sin                seglats på Nordatlanten med besök på Shetland, Färöarna, Island och Grönland.

Dag som ovan

___________________________                                 ______________________________

Göran Löthberg                                                               Tullan Kalström                          sekreterare                                                                ordförande

____________________________                               ________________________________

Kerstin Sjögren                                                                Allan Lingström

justerare                                                                           justerare

,

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s