Styrelse

Styrelsen i Mästerby hembygdsförening består av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter

2016 består styrelsen av följande personer:

Tullan Kalström ,ordförande,   tullan.kalstrom@gmail.com                                                       Lars Tofftén, vice ordförande                                                                                                                    Göran Löthberg, sekreterare,                                                                                                                      Björn Broman, kassör, Ulf Sjögren, Anders Olsson, Kjell Pettersson, ledamöter,                        Sara Sjögren, Anna Ekeroth suppleanter

Annonser