Styrelse

Styrelsen i Mästerby hembygdsförening består av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter

2018 består styrelsen av följande personer:

Aders Ahlin,ordförande,

Sara Sjögren, kassör, Anna Ekeroth, sekreterare

Anders Olsson, Kjell Petterson, Björn Broman, Thorbjörn Möllerström ledamöter

Cecilia Ahnlund Landstedt och Petra Gillerfors suppleanter

Annonser