Kontakt

Styrelsen
Ordförande, Malin Mavian – 0737 57 25 43, malin@mavian.se
Vice ordförande, Anna Olofsson
Kassör, Kristina Wessman – 0763 77 09 26
Sekreterare, Anna Ekeroth – 0725 45 41 04

Ledamöter
Björn Broman – 0709 79 74 14
Anna Olofsson
Johan Aredal

Suppleanter
Petra Gillerfors
Emma Mellander

Välkommen att bli medlem: 150:- familj, 75:- person.                                                          Hembygdsförenings bankgiro: 5676-9094